Thông Báo TẠM NGƯNG giao hàng

từ ngày 28/03 - đến hết 11/04 năm 2020

Các đơn hàng trong thời gian 28/03 - 11/04 sẽ được xác nhận và giao hàng khi chúng tôi hoạt động lại từ ngày 12/04/2020

Bàn ăn Bamboo

RSS feed

Bàn ăn gỗ tre chân sắt

BFBA001 - Bàn ăn gỗ tre ép XBamboo 140x80cm chân sắt lắp ráp Tiết kiệm 10%

3,000,000 vnđ 2,700,000 vnđ
BFBA002 - Bàn ăn gỗ tre ép XBamboo 160x80cm chân sắt lắp ráp Tiết kiệm 10%

3,300,000 vnđ 2,970,000 vnđ
BFBA003 - Bàn ăn gỗ tre ép VBamboo 140x80cm chân sắt lắp ráp Tiết kiệm 10%

3,000,000 vnđ 2,700,000 vnđ
BFBA004 - Bàn ăn gỗ tre ép VBamboo 160x80cm chân sắt lắp ráp Tiết kiệm 10%

3,300,000 vnđ 2,970,000 vnđ
BFBA005 - Bàn ăn gỗ tre ép MBamboo 140x80cm chân sắt lắp ráp Tiết kiệm 10%

3,000,000 vnđ 2,700,000 vnđ