Giảm 10% các mẫu bàn làm việc kích thước nhỏ

GIẢM GIÁ ĐẾN 10% BÀN LÀM VIỆC HOMEOFFICE

"BACK TO WORK" - HOMEOFFICE cùng doanh nghiệp bắt đầu làm việc lại hiệu quả hơn. Chúng tôi trợ giá đến 10% bàn làm việc đơn giản, kích thước 100x60cm 120x60cm, với nhiều kiểu chân cho bạn chọn lựa.