Giảm 10% các mẫu bàn làm việc kích thước nhỏ

GIẢM GIÁ ĐẾN 10% BÀN LÀM VIỆC HOMEOFFICE

"BACK TO WORK" - HOMEOFFICE cùng doanh nghiệp bắt đầu làm việc lại hiệu quả hơn. Chúng tôi trợ giá đến 10% bàn làm việc đơn giản, kích thước 100x60cm 120x60cm, với nhiều kiểu chân cho bạn chọn lựa.

BÀN 100x60cm

HBAC001 - Bàn làm việc 100x60cm AConcept chân sắt lắp ráp Tiết kiệm 10%

1,350,000 vnđ 1,215,000 vnđ
HBXC001 - Bàn làm việc 100x60cm XConcept Tiết kiệm 10%

1,350,000 vnđ 1,215,000 vnđ
HBTC001 - Bàn làm việc 100x60cm Trapeze Concept lắp ráp Tiết kiệm 10%

1,350,000 vnđ 1,215,000 vnđ
HBMC001 - Bàn làm việc 100x60cm MConcept chân sắt lắp ráp Tiết kiệm 10%

1,350,000 vnđ 1,215,000 vnđ
HBAT001 - Bàn làm việc 100x60cm Aton Concept chân sắt lắp ráp Tiết kiệm 10%

1,350,000 vnđ 1,215,000 vnđ
HBTH001 - Bàn làm việc 100x60cm Trapeze II Concept lắp ráp Tiết kiệm 10%

1,350,000 vnđ 1,215,000 vnđ
HBOV001 - Bàn làm việc 100x60cm hệ Oval Concept lắp ráp Tiết kiệm 10%

1,350,000 vnđ 1,215,000 vnđ
HBIC001 - Bàn làm việc 100x60 IConcept chân sắt lắp ráp Tiết kiệm 10%

1,350,000 vnđ 1,215,000 vnđ
HBVC001 - Bàn làm việc 100x60cm VConcept chân sắt lắp ráp Tiết kiệm 10%

1,350,000 vnđ 1,215,000 vnđ
HBUC001 - Bàn làm việc 100x60cm UConcept chân sắt lắp ráp Tiết kiệm 10%

1,300,000 vnđ 1,170,000 vnđ
HBKC001 - Bàn làm việc 100x60cm KConcept chân sắt lắp ráp Tiết kiệm 10%

1,350,000 vnđ 1,215,000 vnđ
HBRT001 - Bàn làm việc 100x60 Rectang Concept lắp ráp Tiết kiệm 10%

1,350,000 vnđ 1,215,000 vnđ

BÀN 120x60cm

HBXC002 - Bàn làm việc 120x60cm XConcept Tiết kiệm 10%

1,450,000 vnđ 1,305,000 vnđ
HBTC002 - Bàn làm việc 120x60 Trapeze Concept lắp ráp Tiết kiệm 10%

1,450,000 vnđ 1,305,000 vnđ
HBAC002 - Bàn làm việc 120x60 AConcept chân sắt lắp ráp Tiết kiệm 10%

1,450,000 vnđ 1,305,000 vnđ
HBMC002 - Bàn làm việc 120x60 MConcept chân sắt lắp ráp Tiết kiệm 10%

1,450,000 vnđ 1,305,000 vnđ
HBAT002 - Bàn làm việc 120x60cm Aton Concept chân sắt lắp ráp Tiết kiệm 10%

1,450,000 vnđ 1,305,000 vnđ
HBTH002 - Bàn làm việc 120x60 Trapeze II Concept lắp ráp Tiết kiệm 10%

1,450,000 vnđ 1,305,000 vnđ
HBOV002 - Bàn làm việc 120x60cm hệ Oval Concept lắp ráp Tiết kiệm 10%

1,450,000 vnđ 1,305,000 vnđ
HBVC002 - Bàn làm việc 120x60 VConcept chân sắt lắp ráp Tiết kiệm 10%

1,450,000 vnđ 1,305,000 vnđ
HBIC002 - Bàn làm việc 120x60 IConcept chân sắt lắp ráp Tiết kiệm 10%

1,450,000 vnđ 1,305,000 vnđ
HBUC002 - Bàn làm việc 120x60cm UConcept chân sắt lắp ráp Tiết kiệm 10%

1,400,000 vnđ 1,260,000 vnđ
HBKC002 - Bàn làm việc 120x60 KConcept chân sắt lắp ráp Tiết kiệm 10%

1,450,000 vnđ 1,305,000 vnđ
HBRT002 - Bàn làm việc 120x60 Rectang Concept lắp ráp Tiết kiệm 10%

1,450,000 vnđ 1,305,000 vnđ