Thông Báo TẠM NGƯNG giao hàng

từ ngày 28/03 - đến hết 11/04 năm 2020

Các đơn hàng trong thời gian 28/03 - 11/04 sẽ được xác nhận và giao hàng khi chúng tôi hoạt động lại từ ngày 12/04/2020

Giảm 10% các mẫu bàn đơn

giảm 10% các mẫu bàn đơn

CƠ HỘI MUA BÀN ĐƠN GIẢM 10% TẠI HOMEOFFICE 

HBMC001 - Bàn làm việc 100x60 MConcept chân sắt lắp ráp Tiết kiệm 10%

1,350,000 vnđ 1,215,000 vnđ
HBMC002 - Bàn làm việc 120x60 MConcept chân sắt lắp ráp Tiết kiệm 10%

1,450,000 vnđ 1,305,000 vnđ
HBMC003 - Bàn làm việc 140x60 MConcept chân sắt lắp ráp Tiết kiệm 10%

1,550,000 vnđ 1,395,000 vnđ
HBMC005 - Bàn làm việc 140x70 MConcept chân sắt lắp ráp Tiết kiệm 10%

1,850,000 vnđ 1,665,000 vnđ
HBTC001 - Bàn làm việc 100x60 Trapeze Concept lắp ráp Tiết kiệm 10%

1,350,000 vnđ 1,215,000 vnđ
HBTC002 - Bàn làm việc 120x60 Trapeze Concept lắp ráp Tiết kiệm 10%

1,450,000 vnđ 1,305,000 vnđ
HBTC003 - Bàn làm việc 140x60 Trapeze Concept lắp ráp Tiết kiệm 10%

1,550,000 vnđ 1,395,000 vnđ
HBTC005 - Bàn làm việc 140x70 Trapeze Concept lắp ráp Tiết kiệm 10%

1,850,000 vnđ 1,665,000 vnđ
HBTH001 - Bàn làm việc 100x60 Trapeze II Concept lắp ráp Tiết kiệm 10%

1,350,000 vnđ 1,215,000 vnđ
HBTH002 - Bàn làm việc 120x60 Trapeze II Concept lắp ráp Tiết kiệm 10%

1,450,000 vnđ 1,305,000 vnđ
HBTH003 - Bàn làm việc 140x60 Trapeze II Concept lắp ráp Tiết kiệm 10%

1,550,000 vnđ 1,395,000 vnđ
HBTH005 - Bàn làm việc 140x70 Trapeze II Concept lắp ráp Tiết kiệm 10%

1,850,000 vnđ 1,665,000 vnđ
HBOV001 - Bàn làm việc 100x60 hệ Oval Concept lắp ráp Tiết kiệm 10%

1,350,000 vnđ 1,215,000 vnđ
HBOV002 - Bàn làm việc 120x60 hệ Oval Concept lắp ráp Tiết kiệm 10%

1,450,000 vnđ 1,305,000 vnđ
HBAC001 - Bàn làm việc 100x60 AConcept chân sắt lắp ráp Tiết kiệm 10%

1,350,000 vnđ 1,215,000 vnđ
HBAC002 - Bàn làm việc 120x60 AConcept chân sắt lắp ráp Tiết kiệm 10%

1,450,000 vnđ 1,305,000 vnđ
HBAC003 - Bàn làm việc 140x60 AConcept chân sắt lắp ráp Tiết kiệm 10%

1,550,000 vnđ 1,395,000 vnđ
HBAC005 - Bàn làm việc 140x70 AConcept chân sắt lắp ráp Tiết kiệm 10%

1,850,000 vnđ 1,665,000 vnđ
HBKC001 - Bàn làm việc 100x60 KConcept chân sắt lắp ráp Tiết kiệm 10%

1,350,000 vnđ 1,215,000 vnđ
HBKC002 - Bàn làm việc 120x60 KConcept chân sắt lắp ráp Tiết kiệm 10%

1,450,000 vnđ 1,305,000 vnđ
HBKC003 - Bàn làm việc 140x60 KConcept chân sắt lắp ráp Tiết kiệm 10%

1,550,000 vnđ 1,395,000 vnđ
HBKC005 - Bàn làm việc 140x70 KConcept chân sắt lắp ráp Tiết kiệm 10%

1,850,000 vnđ 1,665,000 vnđ
HBUC001 - Bàn làm việc 100x60 UConcept chân sắt lắp ráp Tiết kiệm 10%

1,350,000 vnđ 1,215,000 vnđ
HBUC002 - Bàn làm việc 120x60 UConcept chân sắt lắp ráp Tiết kiệm 10%

1,450,000 vnđ 1,305,000 vnđ
HBUC003 - Bàn làm việc 140x60 UConcept chân sắt lắp ráp Tiết kiệm 10%

1,550,000 vnđ 1,395,000 vnđ
HBUC005 - Bàn làm việc 140x70 UConcept chân sắt lắp ráp Tiết kiệm 10%

1,850,000 vnđ 1,665,000 vnđ
HBVC002 - Bàn làm việc 120x60 VConcept chân sắt lắp ráp Tiết kiệm 10%

1,450,000 vnđ 1,305,000 vnđ
HBVC003 - Bàn làm việc 140x60 VConcept chân sắt lắp ráp Tiết kiệm 10%

1,550,000 vnđ 1,395,000 vnđ
HBVC005 - Bàn làm việc 140x70 VConcept chân sắt lắp ráp Tiết kiệm 10%

1,850,000 vnđ 1,665,000 vnđ
HBVC001 - Bàn làm việc 100x60 VConcept chân sắt lắp ráp Tiết kiệm 10%

1,350,000 vnđ 1,215,000 vnđ
HBXC001 - Bàn làm việc 600x1000 XConcept Tiết kiệm 10%

1,350,000 vnđ 1,215,000 vnđ
HBXC002 - Bàn làm việc 60x120 XConcept Tiết kiệm 10%

1,450,000 vnđ 1,305,000 vnđ
HBXC003 - Bàn làm việc 60x140 XConcept Tiết kiệm 10%

1,550,000 vnđ 1,395,000 vnđ
HBXC005 - Bàn làm việc 80x120 XConcept Tiết kiệm 10%

1,850,000 vnđ 1,665,000 vnđ