Bàn làm việc gỗ cao su

Products

SPD68039 - Bàn làm việc SimpleDesk chân chữ Z - 120x60x75 (cm) Tiết kiệm 20%

1,450,000 vnđ 1,160,000 vnđ
FD68011- Bàn học kết hợp kệ khung sắt - 120x60x75 (cm) Tiết kiệm 20%

1,500,000 vnđ 1,200,000 vnđ
SPD68051 - Bàn làm việc SimpleDesk chân tam giác - 120x60x75 (cm) Tiết kiệm 10%

1,450,000 vnđ 1,305,000 vnđ
SPD68029 - Bàn làm việc SimpleDesk chân chữ K - 120x60x75 (cm) Tiết kiệm 20%

1,300,000 vnđ 1,040,000 vnđ
ZD68010 - Bàn công nghệ zDesk chân sắt viền - 130x60x75 (cm) Tiết kiệm 3%

1,750,000 vnđ 1,700,000 vnđ