Phòng Chức Năng

Nội thất các phòng chức năng trong trường học luôn được quan tâm bên cạnh bàn ghế của phòng học thì các phòng chức nặng phục vụ công tác giảng dạy cũng cần được quan tâm đầu tư đúng mức như: Phòng giáo viên, Phòng thí nghiệm, phòng máy tính, ký túc xá, thư viện hay Canteen...