PHÒNG TẮM

ĐỀ XUẤT CHO BẠN

BS005 - Kệ gỗ tre ép 5 tầng BSHELF có tủ  (34x33x145cm) Tiết kiệm 10%

1,500,000 vnđ 1,350,000 vnđ
BS001- Kệ gỗ tre 3 tầng đa năng ( 44x40x110cm) Tiết kiệm 10%

850,000 vnđ 765,000 vnđ
BS002 - Kệ gỗ tre ép 4 tầng BSHELF (34x33x110cm) Tiết kiệm 10%

950,000 vnđ 855,000 vnđ
BS003 - Kệ gỗ tre ép 5 tầng BSHELF (34x33x145cm) Tiết kiệm 10%

1,200,000 vnđ 1,080,000 vnđ