Hệ OMA II

bàn văn phòng hệ oma2

Bàn văn phòng Hê OMA 2 là phiên bản lắp ráp ngàm sử dụng thanh giằng sắt 25x50mm vân sử dụng chân trụ là sắt tròn phi 42mm, giằng trên sử dụng sắt hộp 60x30mm với đa dạng kích thước. Bên cạnh những kích thước niêm yết, quý khách hàng có thể đặt kích thước theo yêu cầu.