Hệ Bàn FOS

Hệ bàn FOS

FOS là viết tắt của Flexible Office System, với dòng sản phẩm di động gắn bánh xe cao cấp dành cho văn phòng này HomeOffie muốn kiến tạo nên các không gian văn phòng thực sự năng động, dễ đàng sắp xếp và đổi mới không gian văn phòng. Kết hợp giữa các không gian ngồi ghế và không gian bàn đứng chắc chắn sẽ mang lại cho văn phòng của bạn một nguồn sinh khí mới đầy năng lượng.