Chân bàn cụm 6

chân sắt bàn cụm 6

Chân bàn dành cho bàn 6 người ngồi chân sắt lắp ráp kích thước 120x360cm với 4 chân trụ chia 3 người ngồi đối điện với 3 người mỗi người diện tích mặt bàn sử dụng là 60x120cm tiêu chuẩn. Hệ 6 chỗ ngồi với hơn 10 concept thiết kế thêm nhiều sự lựa chọn cho khách hàng.

3,150,000 vnđ
Chân bàn HCCO013  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCCO013  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
+
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

3,000,000 vnđ
Chân bàn HCVC013  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCVC013  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
+
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

2,800,000 vnđ
Chân bàn HCMC015  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCMC015  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
+
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

2,800,000 vnđ
Chân bàn HCTH013  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTH013  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
+
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

2,800,000 vnđ
Chân bàn HCAC015  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCAC015 không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn rất...
Còn hàng
+
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

3,000,000 vnđ
Chân bàn HCXC013  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCXC013  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
+
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

2,700,000 vnđ
Chân bàn HCUC013  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCUC013  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
+
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

3,000,000 vnđ
Chân bàn HCKC013 có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCKC013  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn rất...
Còn hàng
+
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

3,350,000 vnđ
Chân bàn HCTA013  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTA013  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
+
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

2,800,000 vnđ
HCRT014- Chân sắt bàn cụm 6 hệ Rectang 120x360cm lắp ráp  thiết kế dành cho bàn cụm 6 chỗ ngồi đối diện kích thước tiêu chuẩn 120x360cm mỗi người...
Còn hàng
+
MUA NGAY VỚI 1 CLICK