Chân bàn góc L

chân sắt bàn góc L

Chân sắt bàn làm việc góc chữ L với ưu điểm là tiết kiệm không gian nhưng lại được diện tích làm việc lớn nên đang được cả cá nhân và văn phòng ưa chuộng, đối với những văn phòng lớn thì việc bàn góc chữ L cho nhân viên đang được ưa chuộng, ngoài ra thì bàn giám đốc, bàn quản lý với chân kiểu chữ L cũng là giải pháp rất tốt trong thiết kế văn phòng. 

Với ưu điểm là chân bàn lắp ráp từng phần với hệ ngàm lắp ráp ưu việt và dễ dàng lại chắc chắn, cùng hơn 10 concept thiết kế nên chân sắt bàn góc chữ L của HomeOffie đang được rất nhiều kiến trúc sư cũng như chủ đầu tư lựa chọn. Với quy mô sản xuất hơn 10.000 bộ / tháng, chúng tôi đáp ứng mọi tiến độ công trình và hàng có sẵn phục vụ cá nhân và các DIY

1,450,000 vnđ
Chân bàn HCAC016  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCAC016 không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn rất...
Còn hàng
+
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,500,000 vnđ
Chân bàn HCAC017  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCAC017  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
+
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,600,000 vnđ
Chân bàn HCAC019  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCAC019  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
+
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,650,000 vnđ
Chân bàn HCAC020  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCAC020  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
+
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,450,000 vnđ
Chân bàn HCAT014  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCAT014  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
+
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,500,000 vnđ
Chân bàn HCAT015  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCAT015  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
+
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,600,000 vnđ
Chân bàn HCAT016  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCAT016  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
+
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,650,000 vnđ
Chân bàn HCAT017  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCAT017  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
+
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,850,000 vnđ
Chân bàn HCAT018  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCAT018  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
+
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,450,000 vnđ
Chân bàn HCCO014  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCCO014  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
+
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,550,000 vnđ
Chân bàn HCCO015  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCCO015  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
+
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,650,000 vnđ
Chân bàn HCCO016  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCCO016  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
+
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,650,000 vnđ
Chân bàn HCCO017  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCCO017  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
+
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,700,000 vnđ
Chân bàn HCCO018  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCCO018  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
+
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,750,000 vnđ
Chân bàn HCCO019  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCCO019  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
+
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,450,000 vnđ
Chân bàn HCKC014 có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCKC014  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn rất...
Còn hàng
+
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,500,000 vnđ
Chân bàn HCKC015  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCKC015  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
+
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,550,000 vnđ
Chân bàn HCKC016  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCKC016  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
+
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,600,000 vnđ
Chân bàn HCKC017  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCKC017  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
+
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,650,000 vnđ
Chân bàn HCKC018  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCKC018  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
+
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,850,000 vnđ
Chân bàn HCKC019  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCKC019  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
+
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,450,000 vnđ
Chân bàn HCMC016  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCMC016  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
+
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,500,000 vnđ
Chân bàn HCMC017  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCMC017  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
+
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,550,000 vnđ
Chân bàn HCMC018  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCMC018  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
+
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,600,000 vnđ
Chân bàn HCMC019  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCMC019  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
+
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,650,000 vnđ
Chân bàn HCMC020  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCMC020  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
+
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,850,000 vnđ
Chân bàn HCMC021  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCMC021  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
+
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,450,000 vnđ
Chân bàn HCOC012  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCOC012  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
+
MUA NGAY VỚI 1 CLICK