Thông Báo TẠM NGƯNG giao hàng

từ ngày 28/03 - đến hết 11/04 năm 2020

Các đơn hàng trong thời gian 28/03 - 11/04 sẽ được xác nhận và giao hàng khi chúng tôi hoạt động lại từ ngày 12/04/2020

Chân sắt hệ Aton

RSS feed

Chân sắt lắp ráp hệ Aton

Chân sắt lắp ráp hệ Aton là một thiết kế khác của kiểu dáng chân chữ A với thiết kế đơn giản cùng cơ cấu lắp ráp ngàm chắc chắn và ưu việt của HOMEOFFICE, chất liệu sắt hộp 25x50mm và sắt 50x50mm được gia công tỷ mỉ hàn la bít đầu, chân hàn tán vặn đế nhựa tăng giảm sơn tĩnh điện hoàn thiện với hơn 20 kích thước tiêu chuẩn phù hợp với nhiều mục đích và không gian sử dụng trong văn phòng và nhà ở. 

820,000 vnđ 738,000 vnđ
Chân bàn HCAT001 có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCAT001 không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn rất linh...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

850,000 vnđ 765,000 vnđ
Chân bàn HCAT002 có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCAT002 không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn rất linh...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

870,000 vnđ 783,000 vnđ
Chân bàn HCAT003 có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCAT003 không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn rất linh...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

890,000 vnđ 801,000 vnđ
Chân bàn HCAT005  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCAT005 không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn rất...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

870,000 vnđ 783,000 vnđ
Chân bàn HCAT004  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCAT004 không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn rất...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

890,000 vnđ 801,000 vnđ
Chân bàn HCAT006  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCAT006 không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn rất...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

910,000 vnđ 819,000 vnđ
Chân bàn HCAT007  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCAT007  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

980,000 vnđ 882,000 vnđ
Chân bàn HCAT008  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCAT008  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,850,000 vnđ 1,665,000 vnđ
Chân bàn HCAT018  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCAT018  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

800,000 vnđ 720,000 vnđ
Chân bàn HCAT019  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCAT019  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

830,000 vnđ 747,000 vnđ
Chân bàn HCAT020  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCAT020  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

890,000 vnđ 801,000 vnđ
Chân bàn HCAT021  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCAT021  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,200,000 vnđ 1,080,000 vnđ
Chân bàn HCAT009  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCAT009  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,400,000 vnđ 1,260,000 vnđ
Chân bàn HCAT010  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCAT010  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,200,000 vnđ 1,080,000 vnđ
Chân bàn HCAT011  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCAT011  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,950,000 vnđ 1,755,000 vnđ
Chân bàn HCAT012  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCAT012  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,450,000 vnđ 1,305,000 vnđ
Chân bàn HCAT014  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCAT014  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,500,000 vnđ 1,350,000 vnđ
Chân bàn HCAT015  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCAT015  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,600,000 vnđ 1,440,000 vnđ
Chân bàn HCAT016  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCAT016  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,650,000 vnđ 1,485,000 vnđ
Chân bàn HCAT017  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCAT017  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

2,700,000 vnđ 2,430,000 vnđ
Chân bàn HCAT023  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCAT023  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK