Thông Báo TẠM NGƯNG giao hàng

từ ngày 28/03 - đến hết 11/04 năm 2020

Các đơn hàng trong thời gian 28/03 - 11/04 sẽ được xác nhận và giao hàng khi chúng tôi hoạt động lại từ ngày 12/04/2020

Chân sắt hệ Trapez

RSS feed

Chân bàn sắt hệ Trapez lắp ráp

Chân sắt lắp ráp hệ Trapez ý tưởng từ hình thang cân với cạnh trên lớn cạnh dưới nhỏ và hai cạnh bên bằng nhau rất trang nhã từ chất liệu sắt hộp 25x50mm và sắt 50x50mm dày 1.2mm với cơ cấu lắp ráp ngàm ưu việt của HOMEOFFICE sơn tĩnh điện hoàn thiện và gia công tỷ mỉ hoàn thiện cực cao. Hơn 20 kích thước tiêu chuẩn và kiểu dáng phù hợp với nhiều mục đích và không gian sử dụng trong nhà ở và văn phòng, HOMEOFFICE cung cấp chân bàn lắp ráp số lượng lớn cho mọi dự án, công trình văn phòng hoặc các xưởng mộc, cửa hàng toàn quốc. 

2,700,000 vnđ
Chân bàn HCTC023  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTC023  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,550,000 vnđ
Chân bàn HCTC017  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTC017  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,600,000 vnđ
Chân bàn HCTC018  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTC018  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,850,000 vnđ
Chân bàn HCTC020  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTC020  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

870,000 vnđ
Chân bàn HCTC004  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTC004  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

800,000 vnđ
Chân bàn HCTC021  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTC021  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

890,000 vnđ
Chân bàn HCTC005  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTC005  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

830,000 vnđ
Chân bàn HCTC022  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTC022  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

910,000 vnđ
Chân bàn HCTC006  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTC006  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

910,000 vnđ
Chân bàn HCTC023  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTC023  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

980,000 vnđ
Chân bàn HCTC007  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTC007  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,050,000 vnđ
Chân bàn HCTC008  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTC008  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,200,000 vnđ
Chân bàn HCTC009  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTC009  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,400,000 vnđ
Chân bàn HCTC010  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTC010  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,850,000 vnđ
Chân bàn HCTC011  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTC011  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,200,000 vnđ
Chân bàn HCTC012  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTC012  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,950,000 vnđ
Chân bàn HCTC013  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTC013  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

2,800,000 vnđ
Chân bàn HCTC014  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTC014  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,450,000 vnđ
Chân bàn HCTC015  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTC015  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,500,000 vnđ
Chân bàn HCTC016  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTC016  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

820,000 vnđ
Chân bàn HCTC001 có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTC001 không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn rất linh...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

850,000 vnđ
Chân bàn HCTC002 có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTC002  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn rất...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

870,000 vnđ
Chân bàn HCTC003 có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTC003  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn rất...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK