Home & Office

Đặt hàng: 0903005138 - 0909905138

Phụ kiện

RSS feed

Ngày nay mọi người thường hay có quan niệm làm việc chỉ với chiếc máy tính. Tuy nhiên những người làm việc thực thụ sẽ không nghĩ thế. Mọi việc sẽ không thể diễn ra trơn tru nếu như bạn thiếu những phụ kiện đắc lực như: Một cái lịch bàn giúp bạn nắm bắt ngày tháng nhanh hơn, một miếng ghi chú để ghi lại những việc cần làm, một chiếc đèn bàn để tập trung hơn, hay những vậy dung cố định dây điện, đầu sạc ... giúp bàn làm việc của bạn gọn gàng hơn và bạn sẽ làm việc hiệu quả hơn.

1,140,000 vnđ
Chân bàn HCTA011  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTA011  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

2,250,000 vnđ
Chân bàn HCTA012  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTA012  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

3,150,000 vnđ
Chân bàn HCTA013  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTA013  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,350,000 vnđ
Chân bàn HCTA014  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTA014  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,400,000 vnđ
Chân bàn HCTA015  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTA015  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,400,000 vnđ
Chân bàn HCTA016  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTA016  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,450,000 vnđ
Chân bàn HCTA017  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTA017  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

900,000 vnđ
Chân bàn HCTA001 có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTA001 không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn rất linh...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,500,000 vnđ
Chân bàn HCTA018  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTA018  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

920,000 vnđ
Chân bàn HCTA002 có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTA002 không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn rất linh...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,550,000 vnđ
Chân bàn HCTA019  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTA019  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

950,000 vnđ
Chân bàn HCTA003 có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTA003 không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn rất linh...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

920,000 vnđ
Chân bàn HCTA020  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTA020  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

970,000 vnđ
Chân bàn HCTA004 có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTA004 không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn rất linh...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

950,000 vnđ
Chân bàn HCTA021  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTA021  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,000,000 vnđ
Chân bàn HCTA005 có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTA005 không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn rất linh...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,020,000 vnđ
Chân bàn HCTA022  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTA022  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,020,000 vnđ
Chân bàn HCTA006 có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTA006 không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn rất linh...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,050,000 vnđ
Chân bàn HCTA007  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTA007 không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn rất...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,130,000 vnđ
Chân bàn HCTA008  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTA008  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,230,000 vnđ
Chân bàn HCTA009  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTA009  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

2,200,000 vnđ
Chân bàn HCTA010  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTA010  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

2,700,000 vnđ
Chân bàn HCTH023  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTH023  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

2,900,000 vnđ
Chân bàn HCVC023  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCVC023  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

2,900,000 vnđ
Chân bàn HCMC023  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCMC023  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

2,900,000 vnđ
Chân bàn HCXC023  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCXC023  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

2,900,000 vnđ
Chân bàn HCKC023  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCKC023  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

2,900,000 vnđ
Chân bàn HCUC023  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCUC023  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

2,700,000 vnđ
Chân bàn HCAT023  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCAT023  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

2,700,000 vnđ
Chân bàn HCAC023  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCAC023  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

2,700,000 vnđ
Chân bàn HCRT023  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCRT023  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

2,700,000 vnđ
Chân bàn HCTC023  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTC023  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,200,000 vnđ
Chân bàn HCKC011 có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCKC011  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn rất...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,950,000 vnđ
Chân bàn HCKC012 có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCKC012  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn rất...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

2,800,000 vnđ
Chân bàn HCKC013 có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCKC013  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn rất...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,450,000 vnđ
Chân bàn HCKC014 có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCKC014  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn rất...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,500,000 vnđ
Chân bàn HCKC015  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCKC015  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,550,000 vnđ
Chân bàn HCKC016  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCKC016  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,600,000 vnđ
Chân bàn HCKC017  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCKC017  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,650,000 vnđ
Chân bàn HCKC018  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCKC018  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,850,000 vnđ
Chân bàn HCKC019  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCKC019  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

820,000 vnđ
Chân bàn HCKC020  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCKC020  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

850,000 vnđ
Chân bàn HCKC021  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCKC021  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

890,000 vnđ
Chân bàn HCKC022  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCKC022  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,200,000 vnđ
Chân bàn HCKC009 có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCKC009  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn rất...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,400,000 vnđ
Chân bàn HCKC010 có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCKC010  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn rất...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

820,000 vnđ
Chân bàn HCKC001 có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCKC001 không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn rất linh...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

850,000 vnđ
Chân bàn HCKC002 có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCKC002 không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn rất linh...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

870,000 vnđ
Chân bàn HCKC003 có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCKC003 không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn rất linh...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

870,000 vnđ
Chân bàn HCKC004 có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCKC004 không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn rất linh...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

890,000 vnđ
Chân bàn HCKC005 có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCKC005 không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn rất linh...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

910,000 vnđ
Chân bàn HCKC006 có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCKC006  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn rất...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

980,000 vnđ
Chân bàn HCKC007 có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCKC007  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn rất...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,450,000 vnđ
Chân bàn HCUC015  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCUC015  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,500,000 vnđ
Chân bàn HCUC016  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCUC016  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

770,000 vnđ
Chân bàn HCUC019  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCUC019  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK