Home & Office

Đặt hàng: 0903005138 - 0909905138

Bàn làm việc đứng StaDESK

RSS feed

Bàn đứng stadesk

Một người đàn ông đã cách mạng hóa cuộc sống của mình sau khi chuyển từ việc ngồi bàn giấy suốt ngày sang đứng làm việc hoàn toàn. Arshad Chowdhury, 37 tuổi, một nhà thiết kế quảng cáo sức khỏe, đã quyết định thay đổi cách làm việc từ 2 năm trước sau khi tự kết luận rằng việc ngồi quá nhiều trước máy tính khiến chúng có hại cho sức khỏe của anh.